Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Danh sách các thuốc
Tên sản phẩm Số lượng Thành tiền
ADkold- New For children (Hộp 10 gói) ADkold- New For children (Hộp 10 gói)
Sensa Cools 7g (6 gói/Hộp) Sensa Cools 7g (6 gói/Hộp)
Ống hít Inhaler-Pharmedic Ống hít Inhaler-Pharmedic
Bổ thận PV (30v/H) Bổ thận PV (30v/H)
Cốm vi sinh Biovital (Hộp 30 gói) Cốm vi sinh Biovital (Hộp 30 gói)
Thyrozol 5mg (100v/10 vỉ/H) Thyrozol 5mg (100v/10 vỉ/H)
Biosubtyl Dl (25 gói/hộp) Biosubtyl Dl (25 gói/hộp)
Carbomint(30 viên/ lọ) Carbomint(30 viên/ lọ)
Feldene Dispensible 20mg (15v/Lo) Feldene Dispensible 20mg (15v/Lo)
Concor 5mg (Bisoprolol)( Hộp 3 vỉ x 10 viên) Concor 5mg (Bisoprolol)( Hộp 3 vỉ x 10 viên)