Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Danh sách các thuốc
Tên sản phẩm Số lượng Thành tiền
Chophytol (6 vỉ x 30 viên/ hộp) Chophytol (6 vỉ x 30 viên/ hộp)
Viên nang Imunoglukan (30v/3 vỉ/H) Viên nang Imunoglukan (30v/3 vỉ/H)
Phosphalugel 26 gói Phosphalugel 26 gói
Lyrica 75mg (Pregabalin) Lyrica 75mg (Pregabalin)
Neurontin 300mg 100v Neurontin 300mg 100v
Pivalone 1% 10ml Xịt Pivalone 1% 10ml Xịt
Lipitor 20mg (Atorvas) Lipitor 20mg (Atorvas)
Lipitor 10mg (30v/3 vỉ/H) Lipitor 10mg (30v/3 vỉ/H)
Neurobion (50v/5vi/H) Neurobion (50v/5vi/H)
Glucophage Xr 1000mg (30v/3vi/H) Glucophage Xr 1000mg (30v/3vi/H)