Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Danh sách các thuốc
Tên sản phẩm Số lượng Thành tiền
Concor 2.5mg (Bisoprolol) Concor 2.5mg (Bisoprolol)
Thyrozol 5mg (100v/10 vỉ/H) Thyrozol 5mg (100v/10 vỉ/H)
Concor 5mg (Bisoprolol)( Hộp 3 vỉ x 10 viên) Concor 5mg (Bisoprolol)( Hộp 3 vỉ x 10 viên)
Neurobion (50v/5vi/H) Neurobion (50v/5vi/H)
Glucophage Xr 1000mg (30v/3vi/H) Glucophage Xr 1000mg (30v/3vi/H)
Dolo-Neurobion (50v/5vi/H) Dolo-Neurobion (50v/5vi/H)