Những phàn nàn về chính sách lương, thưởng, đãi ngộ

Đây là điều mà rất nhiều chủ nhà thuốc gặp phải. Nguyên nhân của việc này là do sự không rõ rành trong việc đánh giá trình độ, kinh nghiệm cũng như sự phát triển của từng cá nhân.
Khiến cho viêc phân loại mức lương và tính lương cho nhân sự chưa hợp lý. Dẫn đến sự phàn nàn của nhân viên.

Dư thừa hoặc thiếu hụt nhân sự

Đây tình trạng khá quen thuộc và gây đau đầu cho chủ nhà thuốc. Vấn đề nằm ở khâu phân bổ, và tuyển dụng nhân viên không hợp lý. Khiến thiếu, thừa hoặc đau đầu trong việc sắp xếp các ca làm việc

Mẫu thuẫn ngầm trong câu chuyện doanh số

Vấn đề “ tế nhị” này không phải chủ nhà thuốc nào cũng nhận ra. Chủ nhà thuốc cần đặt ra những chứng sách rõ ràng trong việc đặt ra doanh số để tránh dẫn đến những hậu quả về vấn đề bất hòa trong nội bộ.

Tỷ lệ luân chuyển nhân sự liên tục

Tình trạng lao động cũ bỏ đi, lao động mới vào xin việc liên tục, các cuộc phỏng vấn diễn ra triền miên là một vấn đề rất đáng ngại trong nhà thuốc. Vì việc đào tạo 1 nhân viên cứng có thể biết và thành thạo các mặt hàng không phải điều dễ dàng.

Không kiểm soát được các hoạt động của nhân viên

Có nhiều vấn đề xảy ra như: Thái độ nhân viên với khách hàng, nhân viên bán cao giá để bớt xén, hoặc có thể còn mang thuốc bên ngoài vào bán,… Tất cả những điều này đều có thể xảy ra mà chủ nhà thuốc khó lường trước được. 

-TH-